Kungssnus Pandora's Box - Batch 002

Enligt konsumentverket får vi inte publicera recensioner på tobaksprodukter

Översikt

Padoras´s Box är enklare att tillverka än övriga snussatser. Batch no. 002 har begåvats med en lägre nikotinhalt.

Denna produkt har utgått